Ihmisille tärkeää varmuus. Rakentaneet järjestelmiä mitkä tuottavat varmuutta. Usein näillä yliluonnollinen pohja, jolloin varmuus tulee ihmisen ulkopuolelta. Vaikka ihminen kuitenkin luonut järjestelmän. Valtio. Uskonto. Mersu paras auto. Ranskan muukalaislegioonan ohjesäännöt. Kiltojen tai aatelissukujen vaakunoiden tunnuslauseet. Kaikki nämä alkavat tuntua varmuuttaluovilta ja pyhiltä kun niitä tarpeeksi toistetaan ja annetaan ja ladataan niihin tarpeeksi merkitystä. Ihminen on epävarma. Hän haluaa olla varma. Varmuudentuottamisjärjestelmät on luotu tämän vuoksi. 

Maailmassa on liikaa tietoa. Jos alkaa pohtimaan jotain tilannetta omien näkemyksiensä kautta, niin nämä näkemykset ja niiden luoma filtteri on vain yksi mahdollinen. Siihen vaikuttaa elämänhistoriani, persoonani ja fysiologiani ihmisenä. Kaikkea tietoa ei voi hallita. Olemme kaikki apinoita. Taiteilijoita tai filosofeja tai poliittisia johtajia ei pidä kunnioittaa. Hekin ovat apinoita. Heillä ei ole tämän ylempää statusta. 

Siispä Pyrrhon ja ataraksia. Kaikki virtaa. Jokainen päivä on erilainen. Joka päivä on uudet ajatukset. Minun aivoissani olevat muistot ja tiedot... Niitä on paljon mutta kaikki ne eivät ole juuri nyt läsnä. Voin luoda ne uudelleen, vaikka juuri nyt tuntuu että niitä ei ole.