Hallitusta usein haukutaan. Että pääministeri ja muut ovat tehneet sitä ja tätä. Eivät saa mitään aikaan. Ovat munanneet tuon ja tuon. Tai sitten kehutaan. 

Mutta minusta tuntuu, että juuri kukaan, joka politiikkaa kommentoi, ei tiedä siitä riittävästi pystyäkseen sanomaan siitä mitään. 

On olemassa hallitusohjelma. Sitä yritetään jollain tasolla toteuttaa. Mutta Suomi on pieni tekijä maailmassa, ja maailmantilanteet vaikuttavat myös siihen mitä Suomessa edes voidaan tehdä. Jotkut asiat tapahtuvat taasen ilman hallituksen vaikutusta. 

Jos halutaan saada aikaiseksi maassamme asia X, niin ensin se käydään läpi eduskunnassa ja valiokunnissa normaalien reittien mukaan. Siinä vaiheessa alkuperäinen ajatus on voinut muuttua monin tavoin. Tulee sitten valmis laki. Vielä se pitäisi toteuttaa. Toteutus voi olla erilainen kuin haluttiin, tai toteutus voi jäädä puolitiehen. Vaikka laki olisi toteutettu tehokkaasti, sen vaikutus ei välttämättä ole se mitä haluttiin. Mitä siis on todella saatu aikaan lailla X? Mitä saadaan aikaan kaikilla yhden hallituksen tekemillä laeilla? Miten hallitusohjelma todella toteutuu? 

Tästä on vaikea saada luotettavaa tietoa, koska hallitusvastuussa olevat puolueet kehuvat itseään ja oppositio-puolueet vastustavat hallitusta, ja politiikantutkijoilla on yleensä oma todellisuusdenhahmotustapa, joka ei ole neutraali. Toisaalta, mitä se neutraalius edes on ja onko se mahdollista?

Hallitusohjelman toteutumista voisi seurata media kaiken aikaa. Mutta en ole tällaista missään nähnyt, ehkä en ole vain osannut etsiä. 

On myös paljon näkymätöntä työtä, jota ei osata kommentoida koska siitä ei oikein mitään tiedetä. On korkea-arvoisia virkamiehiä joiden työpaikat pysyvät hallitusten ja eduskuntien vaihtuessa. He tekevät omaa työtään ehkä hallituksen linjaa vastaan. 

Loppujen lopuksi on vaikea tietää mitä politiikassa saadaan aikaan. Siksi olisi paras lähes kokonaan pidättäytyä arvosteluista sen suhteen.